Πολιτική Χρήσης Cookies

Τι είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στο andros-serenity.com

Cookies ονομάζονται κάποια πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κλπ) και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία ενός ιστοτόπου επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε

Στο site andros-serenity.com, υπάρχουν 2 διαφορετικοί τύποι αυτών των αρχείων κειμένου:

  • Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο.

  • Cookies Στατιστικών (google & wix analytics): Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές το andros-serenity.com να βελτιώνουν το περιεχόμενο του site ως αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους επισκέπτες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του επισκέπτη.

Cookies Policy

What are the cookies used at andros-serenity.com

Cookies are called some very small information text files that are used by browsers (Chrome, Mozilla Firefox etc) and help make a website work better by allowing it to recognize the user's preferences On andros-serenity.com, there are 2 different types of these text files:

  • Function Cookies: Allow basic site functions to run. These cookies do not collect information about visitors that could be used for marketing purposes or to memorize webpages they have browsed on the internet.

  • Google Cookies Statistics (google & wix analytics): Measures user traffic and helps its administrators andros-serenity.com to improve the content of the site as a result of the better experience for visitors. These cookies do not collect information that could identify the visitor's identity.